Všeobecné používateľské podmienky

1. Všeobecné:
1.1. Používaním stránky súhlasím s tým, že budú nižšie uvedené údaje uchovávané, resp. prevádzkovatelia stránky majú prístup k údajom, ktoré je možné v prípade potreby poskytnúť tretej osobe, ak dôjde k zneužitiu zo strany používateľa. (Identifikátor časového záznamu pracovného postupu, IP adresa)
1.2. Používanie VPN, resp. iných proxy a maskovacích služieb nie je počas užívania stránky povolené.
1.3. „EduHook“, teda prevádzkovateľ prihlásenia sa do žiackej knižky nie je v žiadnym spôsobom prepojený s firmou EduPage, a. s .c.. Údaje sa získavajú priamo zo webovej stránky školy.
1.4. Vlastnícke práva k použitému obsahu patria spoločnosti SOZA.
2. Uchovávané údaje:
2.1. Po prihlásení sa cez EduHook dôjde k uchovaniu nasledovných údajov používateľa – krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa.
2.2. Po registrácii budú uchovaniu nasledovných údajov – používateľské meno, heslo, e-mailová adresa.
3. Posielanie obsahu:
3.1. Je ZAKÁZANÉ posielať akýkoľvek vulgárny/obscénny hudobný obsah /hudobný obsah urážajúci dobré mravy.
3.2. Je ZAKÁZANÉ zasielanie videí/zvukových nahrávok/zvukového obsahu, ktorý nie je hudobným obsahom.
3.3. Je ZAKÁZANÉ uverejňovanie obsahu s prvkami nacizmu, fašizmu a iného nenávistného obsahu alebo obsahu, ktorý je v rozpore so zákonom.

V prípade zneužitia môže byť užívateľ pozastavený na dobu neurčitú bez akéhokoľvek zdôvodnenia!
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť používateľské podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste prijali podmienky používania.